Детски комплекс - Сливен е обслужващо извънучилищно звено в системата на образованието и науката, в което се осъществява специфичен учебно-въпитателен процес на около 2000 деца на възраст от 6 до 18 години от гр. Сливен и региона. Чрез организираните дейности за свободното време на децата и учениците, се осъществява държавната и общинска политика за развитие на интересите, уменията и способностите на подрастващите. Обхватът на дейността включва 25 педагогически форми: детски хор „Дружна песен”, детски танцов ансамбъл „Тракийче”, мажоретен състав, клуб „Ритъм”, кръжок Математика, Астрономия, Изобразителни изкуства, Спорт и др. които разширяват и стимулират творческите изяви на децата. Индивидуалните изяви на децата и груповите постижения на техните колективи не само разширяват и стимулират творческите им изяви, но и развиват техните таланти и тренират тяхната увереност, комуникативност, умение за работа в екип.

четвъртък, 20 януари 2011 г.



Детски комплекс - Сливен  е обслужващо извънучилищно звено в системата на образованието и науката, в което се осъществява специфичен учебно-въпитателен процес на около 2000 деца на възраст от 6 до 18 години от гр. Сливен и региона. Чрез организираните дейности за свободното време на децата и учениците, се осъществява държавната и общинска политика за развитие на интересите, уменията и способностите на подрастващите. Обхватът на дейността включва 25 педагогически форми: детски хор „Дружна песен”, детски танцов ансамбъл „Тракийче”, мажоретен състав, клуб „Ритъм”, кръжок Математика, Астрономия, Изобразителни изкуства, Спорт и др. които разширяват и стимулират творческите изяви на децата. Индивидуалните изяви на децата и груповите постижения на техните колективи не само разширяват и стимулират творческите им изяви, но и развиват техните таланти и тренират тяхната увереност, комуникативност, умение за работа в екип. Така ДК се явява като социално сигурна среда за общуване и е сфера за алтернативна заетост на деца и ученици в борбата срещу негативите на улицата.